آخرین خبر/ در ویدئوی خبر پاسخ جالب محمد باقر قالیباف به این سوال را میبینیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی