فارس/ وزیر خارجه آمریکا، 21 دی‌ماه از برگزاری نشستی با محوریت ایران در لهستان خبر داد. اما اوایل بهمن، وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به نام ایران، نشست مزبور را که 24 و 25 بهمن برگزار می‌شود، نشست «صلح و امنیت در خاورمیانه» نامید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی