آخرین خبر/ صوت سخنرانی امروز رهبرانقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی را بشنوید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی