آخرین خبر/ نظر هنرمندان و برخی اپوزیسیون درباره شخصیت و عملکرد حاج قاسم سلیمانی را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید