آخرین خبر/ ظریف در مصاحبه با بی بی سی عربی(۱):همواره خواهان گسترش روابط با عربستان بوده ایم/ حکام سعودی سالها است که به دنبال کنار زدن ایران از تحولات منطقه هستند اما هرگز به آرزوی خود نخواهند رسید./جهان دیپلماسی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی