آخرین خبر/ گزیده‌ای از بیانات امروز رهبرانقلاب در دیدار خبرگان

🔹بیان سخنان نادرست درباره حضور ایران در منطقه، کمک به نقشه دشمن است.
🔹 در شناخت دشمن خود یعنی آمریکا دچار اشتباه نخواهیم شد
🔹لزوم مرزبندی با دشمن برای مصونیت از تهاجم نرم
🔹 نباید موافقان و مخالفان یک کنوانسیون یا موضوع بین‌المللی یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند
🔹 لزوم بسیج حداکثری همه نیروها در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان ایران

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی