آخرین خبر/ شوخی روحانی با سیدعلی خمینی: دیگه نجفی شدی حسابی!. روحانی در سفر به عراق در نجف از محل اقامت امام خمینی (ره)بازدید کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی