آخرین خبر/ مرحوم دکتر محمد مصدق بیانیه ملی شدن صنعت نفت را از بستر بیماری برای مردم ایران قرائت می‌کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید