انتخاب/ محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی که از زندان به مرخصی نوروزی آمده اند دیدار کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید