آخرین خبر/ تاکید رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های معوقه قضایی. رئیسی خطاب به مسئولان عالی قوه قضائیه گفت: فقط خدا را ببینید و از هیچ جا و هیچ کس نفوذ نپذیرید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی