آخرین خبر/ کنایه تند مجری تلویزیون به شهردار تهران __دیگر از ایشان دعوت نمی کنیم که به برنامه بیایند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی