فارس/ این بخش از جلسه استماع کنگره رو نگاه کنید:
• اطلاع داریم که عربستان دنبال سلاح هسته‌ای‌ست، اما به ایران فشار میارم!
• پشتیبانی مالی عربستان از داعش و القاعده اثبات شده‌س، اما ایران رو تحریم می‌کنیم!
• سعودی ۱۶هزار بار یمن رو موشک می‌زنه، اما از ایران می‌خواهیم جنگ رو متوقف کنه!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید