تسنیم/ برای نخستین مرتبه جنگنده تمام‌ایرانی کوثر بر فراز جایگاه رژه روز ارتش به‌پرواز در آمد.

در جریان برگزاری رژه روز ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین مرتبه جنگنده تمام‌ایرانی کوثر بر فراز جایگاه رژه به‌پرواز در آمد.

این جنگنده همچنین به اجرای نمایش هوایی در آسمان محل برگزاری رژه پرداخت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید