تسنیم/ علت عصبانیت آمریکا از سپاه در جنگ اقتصادی چیست؟ رییس FATF در این فیلم پاسخ می‌دهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید