خانه ملت/ نمایندگان مجلس فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت کام)، نیروها و سازمانها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، را سازمان تروریست اعلام کردند. نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف به اقدام متقابل و قاطع در برابر اقدامات تروریستی آمریکا کردند. نمایندگان مجلس همچنین نمایندگان نیروهای مسلح را موظف به مقابله با اقدامات آمریکا علیه ایران در زمان مقتضی کردند. دولت هم موظف شد از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری دارند، حمایت حقوقی و مقتضی داشته باشد. مجلسی‌ها وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های اطلاعاتی را هم مکلف به تهیه فهرست فرماندهان سنتکام و سازمان ها و نهادهای در اختیار آنها برای اعلام به دستگاه قضایی کرد. وزارت امور خارجه هم موظف به تلاش برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه شد. جمهوری اسلامی نیز طبق مصوبه مجلس با کشورهای حامی آمریکا در موضوع تروریست خواندن سپاه برخورد می‌کند.

مجلس "سنت‌کام" را سازمان تروریستی اعلام کرد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان "سازمان تروریستی" توسط ایالات متحده آمریکا با ماده 1 این طرح با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 1 این طرح آمده است؛ به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و از آنجا که این رژیم بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل یکصد و پنجاهم(۱۵۰) قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می شود، سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است؛ به موجب این قانون فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت کام)، نیروها و سازمانها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می شوند و هرگونه کمک اعم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می گردد.

اقدام متقابل ایران در برابر آمریکا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز در جریان رسیدگی به طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا با ماده (2) با 168 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این ماده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدام متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد.

نمایندگان نیروهای مسلح را موظف به مقابله با اقدامات آمریکا علیه ایران در زمان مقتضی کردند
نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا با ماده (3) با 166 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 3 آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه به گونه ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

دولت موظف به حمایت حقوقی از تمامی اشخاص مرتبط با سپاه شد
در جریان رسیدگی به طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا، نمایندگان با ماده (5) با 176 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 5 آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می گیرند، با تشخیص دستگاه مربوطه حمایت های حقوقی و مقتضی به عمل آورد.

وزارت اطلاعات مکلف به تهیه فهرست فرماندهان و سازمان های تحت اختیار سنتکام شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا با ماده 4 این طرح با 181 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر این اساس وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های اطلاعاتی مکلفند فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت کام) و سازمانها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می باشند و از تروریست ها حمایت و پشتیبانی می نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام شده را به عنوان سازمان و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضائی بر اساس قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه قرار دهد.

وزارت امور خارجه موظف به تلاش برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز ( سه‌شنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا با ماده (6) با 157 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 6 آمده است: وزارتخانه امور خارجه با همکاری سایر دستگاه‌ها موظفند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی نظامی خود، برای تعطیلی پایگاه های آمریکایی در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمکهای احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهند.

حامیان تصمیم آمریکا مجرم شناخته می‌شوند
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز ( سه‌شنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا با ماده (7) با 170 رأی موافق، 5 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 7 آمده است: کلیه کشورها که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند مشمول عمل متقابل می‌گردد.

ردیف بودجه برای اقدام متقابل با آمریکایی ها در نظر گرفته شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا با ماده 10 این طرح با 172 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۰ این طرح؛ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالانه در بودجه سنواتی دستگاههای مجری این قانون پیش بینی و تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) را صادر نماید.
همچنین نمایندگان با ماده 11 این طرح با 180 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۱ نیز آمده است؛ دولت و کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظف هستند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
در ادامه وکلای مردم در مجلس با ماده 12 این طرح با 169 رأی موافق، 6 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۲ این طرح نیز آمده است؛ وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های اطلاعاتی موظفند اسامی کسانی که در این تصمیم مشارکت داشته اند، شناسایی و به قوه قضائیه معرفی نمایند تا اقدام قانونی مقتضی به عمل آید.
نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 13 طرح مذکور پرداختند و آن را با 169 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۳؛ کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجراء می باشد.
در نهایت بهارستان نشینان با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن در ماده 14 طرح مذکور تاکید کردند که این قانون از زمان تصویب، اجرا شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید