آخرین خبر/ فیلم جالب از رئیس جمهور در کابین خلبانان هواپیما در بازدید هوایی وی.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی