خراسان/ با توجه به این که یکی از دلایل وقوع تخلف در بانک سرمایه، گزارش های کارشناسی غلط از ارزش زمین ها و املاک گیرندگان تسهیلات بوده، بر اساس پیشنهاد یک مسئول اجرایی و موافقت دولت، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند در اعطای تسهیلات یک نسخه از گزارش های کارشناسی را که به منظور ارزش گذاری اخذ کرده اند، به سامانه متمرکزی که برای مشاهده تسهیلات و تعهدات راه اندازی می شود، ارسال کنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید