سراج 24/ گزارش مردمی مجموعه تابلو را با عنوان «بزرگترین دستاورد دولت روحانی از نگاه یک زن» مشاهده می‌کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید