شبکه خبر/ برخی کارشناسان اروپایی بر این باورند تحریم نفتی ایران موفق نخواهد بود و آمریکا از هم اکنون بازنده این بازی است برخی صاحبنظران هم از انفعال اروپا در مقابل بیانیه ضد ایرانی آمریکا انتقاد دارند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید