آخرین خبر/ پاسخ تبلیغات رسانه ای درباره اعزام ناوهای جنگی آمریکا به خلیج فارس را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید