مشرق/ مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام: اینکه ما در همان ساختمانی که آن طاغوت حکمرانی میکرد حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم که نشد.۹۸/۰۲/۲۴

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید