آخرین خبر/ نماهنگ و سرود زیبا و دلنشین نوجوانان افغانستانی برای تشکر از مردم ایران

فخر من این است در دفاع حرمها
هم دل و همسنگر و همراهتان شدم

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید