آخرین خبر/ در ویدئوی خبر گزارشی از اظهار نظر مردم در خصوص شماره دادن ترامپ برای ارتباط مستقیم با آمریکا را میبینیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید