آخرین خبر/ در ویدئوی خبر صحبت های سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در خصوص سفرهای پر حجم این روزها به ایران را میبینید.

به گفته او بیشتر سفرهای این روزها به نیابت از طرف آمریکایی ها شکل میگیرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید