آخرین خبر/ نخست وزیر ژاپن پس از 40 سال به راهی تهران شده است، ژاپنی‌ها همواره روابط قابل احترامی با ایران داشته اندو مراودات اقتصادی آنها هیچ‌گاه قطع نشده است.

در این ویدئو ناگفته هایی از روابط خاص ژاپن با ایران در چند دهه اخیر خواهید دید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید