فارس/ واکنش ظریف به اظهارات آلمانی‌ها را می بینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید