آخرین خبر/ اقدامی غافلگیر کننده از رهبرانقلاب در دیدار شاعر روستایی که پدرش برای رهبرانقلاب مطلبی نوشته بود!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید