ایرنا/ ظریف پیش از حضور آبه در تهران با وزیرخارجه ژاپن دیدارو گفتگو کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید