آخرین خبر/ مراسم استقبال رئیس جمهور کشورمان از نخست وزیر ژاپن را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید