آخرین خبر/ ژاپن دوست ندارد جنگی در منطقه خاورمیانه اتفاق بیفتد سفر من به ایران نیز به همین دلیل انجام شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید