آخرین خبر/ پست توییتری جدید سردار سلیمانی: چه آمریکا، چه سعودی، چه هر الاغ دیگری بخواهد کاری انجام دهد، نمیتواند دربرابر اراده الهی کاری کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید