آخرین خبر/ بیست و سوم تیر 78 در تقویم تاریخ انقلاب از جمله روزهایی است که بصیرت و موقع شناسی مردم را نشان می دهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید