آخرین خبر/ پسر میترا استاد در جلسه دادگاه گفت: تقاضای قصاص برای قاتل مادرم دارم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید