فارس/ فرمانده سپاه محمد رسول الله با اشاره به اینکه اقدام انگلیس را درباره توقیف نفتکش حامل نفت ایران، بدون پاسخ نخواهیم گذاشت، گفت: اهرم‌های زیادی برای پاسخگویی وجود دارد.

سردار محمدرضا یزدی در گفت‌و‌گو با فارس، اظهار کرد: موضوع توقیف نفتکش هیچ مبنا و اساس حقوقی نداشته است؛ آنها که مدعی هستند مهد قانون و حقوق اند، می‌دانند کارشان راهزنی دریایی بوده است.
وی با اشاره به این موضوع که اقدام انگلیسی را در خصوص توقیف نفتکش حامل نفت ایران بدون پاسخ نخواهیم گذاشت، گفت: می توانیم بگوییم اهرم‌های زیادی برای پاسخگویی وجود دارد، اما فعلا سعی می کنیم که آنها را مجاب کنیم تا اشتباهات خود را بپذیرند و خطای شان را اصلاح کنند.
فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تصریح کرد: امیدواریم بی دقتی‌ها و بی خردی‌های آمریکا به خصوص ترامپ، گریبان انگلیسی ها و اروپایی ها را نگیرد. امروز آمریکا به واسطه بی خردی رئیس جمهور خود، در دنیا مورد سوال قرار گرفته و حتی در بسیاری از نقاط منزوی شده است؛ اروپایی ها خوب است که از آنها پیروی نکنند.
وی بیان کرد: انگلیسی ها بدانند که مردم ما مردم توانمند هستند و اگر لازم باشد توانمندی خود را در جای خودش نشان خواهند داد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید