مشرق/ نجفی در دادگاه هنگام توضیح صحنه قتل میترا استاد به شوخی قاضی خندید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید