عصر ایران/ کنایه وزیر اتباطات به مدیران سنتی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید