آخرین خبر/ گزارشی کوتاه از عملکرد وزیرامور خارجه کشور در نیویورک را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید