آخرین خبر/ اولین فیلم از کشتی توقیف شده حامل سوخت قاچاق توسط سپاه را ببینید. گفته می شود این کشتی با پرچم پاناما در حال تردد بوده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید