k ١.٥
٠

ایرنا/ دکتر ظریف: تحریم هاى آمریکا مردم عادى و غیرنظامیان را هدف قرار داده و این از جنگ بدتر است

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید