آخرین خبر/ المیرا شریفی مقدم در توئیتی نوشت: آقای مکرون و ترامپ تلفنی گفتگو کردند. یکی دنبال پهپاد، یکی هم دنبال نفتکش.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید