آخرین خبر/ وقتی بچه‌ی دوم راهنمایی می‌گوید اگر اسلحه نداشته باشم با دست خالی به جنگ آمریکایی‌ها می‌روم،یعنی هیچ بیگانه‌ای هیچگاه در خلیج فارس آرامش نخواهد داشت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی