فارس/ شوخی با سخنان رئیس جمهور در مورد کار کردن بدون حقوق ژاپنی‌ها!

ظاهرا فقط مردم تو سن یادگیری هستن! باید از بقیه یاد بگیرن! مسئولین دیگه سن یادگیری‌شون گذشته!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید