خراسان/ با توجه به این که طی سال های اخیر، دستگاه های دولتی در موضوعاتی که نیازمند حل اختلاف است به جای مراجعه به دستگاه قضایی، طبق آیین ‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه اقدام می کنند، یک مسئول مهم اجرایی در نامه ای خطاب به برخی سازمان ها و ادارات که درباره شمول این آیین نامه به اختلافات با سازمان صدا و سیما استعلام کرده بودند، تاکید کرده که بر اساس ماده یک آیین ‌نامه مذکور، فقط دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه مشمول این دستورالعمل هستند بنابراین سازمان صدا و سیما مشمول چنین روشی برای حل اختلافات نیست.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید