آخرین خبر/ ظریف در گفتگو با فرید زکریا گفت: نمی توان خلیج فارس را برای کشوری امن و برای کشوری نا امن کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید