باشگاه خبرنگاران/ دست برتر ایران در نقاط حساس و حیاتی جهان برای آمریکا روشن شده است. یونس بالفلاح، استاد رشته اقتصاد سیاسی دانشگاه لیل فرانسه به یکی از نقاط قوت ایران در برابر آمریکا پرداخته است که در فیلم مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید