k ٣٥
٣

فارس/ ویژگی‌های خاص پهپادهای ایرانی از زبان سرتیپ اردنی را مشاهده می کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید