آخرین خبر/ برشی از صحبت های حضرت امام خمینی(ره) درباره تجربه شکستن هیمنه و قدرت پوشالی غربی ها را می بینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید