آخرین خبر/ تصویری از حضور سرباز مسلح وطن بر روی کشتی انگلیسی را می بینید در کنار تصویری از حضور نظامیان انگلیسی بر روی نفتکش ایرانی.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید