رکنا/ اولین عکس ها از بازسازی صحنه قتل میترا استاد داخل وان!در دادگاه نجفی انتشار یافت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید