آخرین خبر/ حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در کانال خود نوشت: آن‌که جاسوس واقعی می‌گیرد؛
۱. نیازی ندارد سریال تخیلی بسازد.
‏۲. می‌داند که آن‌ها نه به دنبال مزه آدامس بلکه بدنبال تغییر محاسبات مسئولان، تقویت ایران‌هراسی و تضعیف اتحاد ملی هستند.
‏۳. بدنبال کسانی می‌گردد که با لباس انقلابیون دوآتشه در مراکز حساس دفاعی و امنیتی رخنه می‌کنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید